Dewan Penyantun | WWF Indonesia

Dewan Penyantun 

Chairman Emeritus

Haroen Al Rasjid   

Badan Pembina (Advisory Board)

Pia Alisjahbana (Ketua/Chairperson)
Arifin M. Siregar (Wakil Ketua/Vice Chairperson)
Djamaludin Suryohadikusumo
A. R. Ramly
 

Badan Pengawas (Supervisory Board)

Arief T Surowidjojo (Ketua/Chairperson)
DR. Martha Tilaar (Wakil Ketua/Vice Chairperson)
Drs. John A. Prasetio
 

Badan Pengurus (Executive Board)

Kemal Stamboel (Ketua/Chairperson)
Shinta W Kamdani (Wakil Ketua/Vice Chairperson)
Tati Darsoyo Rizal Malik

  
	© WWF-Indonesia/Tim GO Papua
Kolam air dengan ikan dan tanaman air yang berfungsi sebagai penyejuk bangunan dan mengurangi sarang nyamuk sekaligus menambah artistik dari bangunan kantor.
© WWF-Indonesia/Tim GO Papua